Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Resim Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Resim Anlamı Tanımı

1. Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri: “Konulu resim parçaları kendiliğinden ve doğru olarak yan yana gelivermiş, hikâye ortaya çıkmıştı.” -T. Buğra.
2. Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat: “Türkiye'de resim bir müddetten beri soysuz bir sanat hâline gelmeye başladı.” -O. S. Orhon.
3. Fotoğraf: “Güzel İnebolu kızı, duvara yapıştırılan Gazi'nin resmine uzun uzun baktı.” -A. Gündüz.
4. hukuk. Bazı eşyadan ve işlerden alınan vergi veya harç: “Osmanlı Devleti'nin birçok vergi ve resimleri bu yüzden doğrudan doğruya yabancı alacaklıların cebine gider.” -Y. K. Karaosmanoğlu.
5. Tören.
6. Açık gösterge, kesin sonuç.
7. Öğrencilere gözlem, izlenim ve imgelemleri ile duygu ve tasarımlarını resimle anlatabilme bilgi, beceri ve yetisini kazandırmak; sanat yapıtlarını değerlendirmek için gerekli ölçüleri kavramaları konusunda onlara yardımcı olmak; boş zamanlarını yararlı biçimde geçirmelerini sağlayacak güzel bir uğraşı alanını sevdirmek amacıyla türlü okul programlarında yer alan ders.
8. eski dilde resim (resm) : osmanılıda vergi, bir maldan vergi olarak alınan para.

Resim Nedir

Resim, herhangi bir yüzey üzerine çizgi ve renklerle yapılan, hatta günümüzde kavramsal bir boyutta ele alınması açısından hemen her tür malzemenin de kullanılabileceği bir anlatım tekniğidir. Resim yapma sanatıyla ilgilenen kişiye ressam denir.
 

Resimin Tarihçesi

Bulunan ilk resimler; mağara duvarlarına çizilmiş hayvan resimleri, av sahneleri ve mağara duvarlarına basılmış el izleridir. Bunlar, insanoğlunun soyut düşünme yeteneğini bu dönemlerde bile geliştirmiş olduğunu ispatladıkları için ayrıca değer taşırlar.
 

İçerik açısından ilk resimler

Kötü ruhları uzak tutmak, bereket getirmek gibi dini inançlarla yapılmış oldukları tahmin edilir. Mısır, Çin ve Hindistan'da milattan önce yapılmış resimler gündelik hayatı betimlerler, hikâyeler anlatırlar ve kılavuz nitelikleri taşırlar.
 

Resim Yapmakta Kullanılan Teknoloji

Malzemeleri de geliştirmiş, bitki yağlarıyla elde edilen ve öylece kullanılan pigmentlerin yerini sentetik pigmentlerle yapılmış, sağlığa daha az zararlı, daha kalıcı, kullanımı daha kolay boyalar almıştır. Tarih boyunca duvarlara, taşa, tahtaya, deriye, metallere, kumaşlara, kanvasa, kağıda (ve çeşitlerine), cama, sentetik malzemelere resim yapılmıştır.
 

Hristiyanlıkda Resim

Batı resmi, milattan sonra dini konuları sembolik bir şekilde resmetmeye odaklanmıştır ancak figürler hareketsiz, kompozisyonlar ise kuralcıdır.
 

İslamda Resim

Allah'ın, yarattıklarını taklit etmeyi insanoğluna yasakladığı sanıldığı için İslami resimler 18. Yüzyılın ortalarına kadar daha çok soyut desenler ve yazının şekillendirilmesi Hat sanatı, Ebru ve minyatür ile sınırlı kalmıştır.
 
Rönesans'dan sonra dini konuların dışına çıkılmaya başlanmış, ressamlar eserlerine vermek istedikleri anlamlara göre nüanslar katmaya başlamışlardır. Rönesans ile canlanan ve doğayı inceleyerek, detaylı şekilde, olduğu gibi resmetme arzusu perspektif tekniğinin geliştirilmesine yol açmıştır. Leonardo da Vinci'nin anatomi analizleri eşsizdir.
 

Osmanlıda Resim Sanatının Yerleşmesi

1860-1869 döneminde, Paris’te Gérôme’un öğrencisi olan Osman Hamdi Bey, ülkesine döndükten sonra gerçekleştirdiği yapıtlar ve Sanayii Nefise Mektebi'ni kurmasıyla birlikte, resim sanatı Doğu toplumlarında yaygınlaşmaya başlamıştır. Günümüzde, dünya resim tarihinin önemli bir parçası olarak kabul edilen pek çok Türk ressam bulunmaktadır.
 

Modern Resim Sanatı

1880'lerde, kimine göre Tonalizm, kimine göre Sembolizm akımlarıyla başlayan modern resim konusunu avam insanda, onun gündelik yaşamında, psikolojisinde bulur. Kompozisyon, ışık, renk, çizgi, perspektif konularında konmuş kuralları yıkma, özgürleşme arzusu öne çıkar.
 
1945'lerde ortaya çıkan Soyut Ekspresyonizm akımı ile resim sanatı, tamamen insanın iç dünyasına inerek somut dünyadan, kurallardan ve kalıplardan uzaklaşır; mutlak gerçeği arar, böyle bir şey olmadığına karar verir ve Fluxus akımından sonra kendini kavramsal sanata bırakır. Artık resim, sadece bir soru haline gelmiştir ve daha büyük bir bütünün ufak bir parçasını oluşturmaktadır (bkz. Enstalasyon).
 

Resim Sanatının Etkisi

Bilinen en eski ve köklü sanat dalıdır. Bu sebeple diğer sanatların odak noktasında bulunmaktadır. Diğer sanatlar fikir üslüp vb. açılardan genellikle resim sanatına benzerlik gösterirler. Bunun sebebi, resim sanatının erken dönemlerde gelişmeye başlaması ve ileri seviyeye ulaşmasıdır.
 

Resim Sanatının Günümüzdeki Yeri

Bugün, resmin (ve sanatın) öldüğü iddialarına rağmen günümüz yaşam şekline uygun, bir çok çeşitli geleneğin egemenliği sürmektedir.
 

Resim ve Fotoğraf

Resim bir isimdir, ancak sanatçılar resim kelimesini kavramsal olarak kullandığı için fotoğrafla resim aynı değil diye benimsenir, işin doğrusu farklı aletler kullanılmasının dışında ortaya çıkan aynı gerçektir. Fırça ve kalemle yapılan resimse, bir makinenin işlemiş olduğu görüntü de resimdir, ancak sanatsal bakımdan değerlendirip resim kelimesi sanat anlayışı üslübuyla kavramsallaştırılırsa bu durum ortaya çıkar ve fotoğraf resim değildir denir.
 

Resim Yapmakta Kullanılan Malzemeler

 Akrilik
 Fresk
 Guaj
 Mürekkep
 Pastel Boya
 Yağlı Boya
 Pastel boya
 Sprey Boya (Grafiti)
 Sulu Boya
 Bilgisayar yazılımı
 

Resim Sanatı Akımları

 Soyut Sanat
 Soyut Dışavurumculuk
 Outsider Art
 Art deco
 Dijital Resim
 Barok
 Vücut Boyama
 CoBrA
 Eaismo
 Renk Alanı Resmi
 Konstrüktivizm
 çağdaş sanat
 Kübizm
 Dışavurumculuk
 Fovizm
 Figuration Libre
 Halk Sanatı
 Fütürizm
 Grafiti
 Hard-edge
 İzlenimcilik
 Lyrical Abstraction
 Maniyerizm
 Minimalizm
 Modernizm
 Naïve art
 Neo-classicism
 Op art
 Oryantalizm
 Orphism
 Outsider
 Painterly
 Foto Gerçekçilik
 Pinstriping
 Pluralizm
 Persian Miniature
 Osmanlı Minyatür Resmi
 Noktacılık
 Pop art
 Postmodernizm
 Post-painterly Abstraction
 Precisionism
 İlksel sanat
 Gerçekçilik
 Rokoko
 Romantizm
 Romantik Gerçekçilik
 Sosyal Gerçekçilik
 Stuckism
 Gerçeküstücülük
 Tachism
 Tonalizm
 

Resim Yapma Kavramı İçinde Kullanılan Ortak Deyimler

Resim yapma kavramı içinde geçen ve diğer kavramlarla ortak kullanılan deyimler şunlardır:
 Allegori
 Bodegón
 Vücut Boyama
 Botanical
 Figüratif Resim
 İllüstrasyon
 Endüstriyel
 Peyzaj Resmi
 Portre
 Still life
 Veduta
 
Resim yapma Kavramında kullanılan diğer ortak deyimlerden bazıları: Altarpiece, Broken Color, Karikatür, Chiaroscuro, Kompozisyon, Drybrush, Easel Picture, Foreshortening, Genre, Halo, Highlights, Resim Tarihi, Imprimatura, Peyzaj, Madonna, Maulstick, Portre Minyatürü, Mural Painting, Palet, Panel Painting, Perspektif, Pietá, Plein Air, Portre, Sfumato, Stippling, Teknik, Trompe l'oeil, Underpainting, Varnish, Wet-on-wet ve Dört Boyutlu Resim.
 

Resim Oluşturmakta Kullanılan Teknikler

1. Biçimsel: Kompozisyon, Doluluk-Boşluk oranı, Renk, Ritim, Denge.
2. Grafik yöntemler: İzleyicinin gözünü resim yüzeyinde dolaştırmak, Kompozisyon ve elemanlarda denge sağlamak, Pozitif-Negatif; tüm boşluğu gözönünde bulundurma.
3. Grafik araçlar: Formların Geometrisi(küp-üçgen-kare-dikey çizgi-yatay çizgi vb.), Bakış açısı (Lineer Perspektif, Espas, iki boyutluluk), Düz çizgiler/Eğriler,Proporsiyon/diziliş ve plan.Resim Resimleri

Resim Sunumları

Resim Soru & Cevap

 • 2

  3 yıl önce

  Soru : Dinimizde doğa resimleri çizmek günah mı. ?

  3 yıl önce
  Hayır

Resim Ek Bilgileri

 • 0
  2 yıl önce

  Resim Nedir?
  Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.